Przykładowe hasło reklamowe

Pion finansowo - podatkowy

Celem działalności Gestor Group w zakresie doradztwa finansowego jest wypracowanie optymalnych warunków dla wykorzystania posiadanego przez Państwa potencjału, pomoc w planowaniu skutecznej polityki finansowej i podatkowej, tworzenie średnio i długookresowych strategii rozwoju oraz doradztwo przy wyborze sposobu ich finansowania. W ramach powyższych działań przeprowadzamy analizy i wyceny przedsiębiorstw, koordynujemy projekty inwestycyjne, sporządzamy biznes plany, oceniamy zdolność pozyskiwania kapitału. Specjalizujemy się również w doradztwie w zakresie doboru i pozyskiwania instrumentów finansowych adekwatnych w realizacji przyjętych strategii.

Istotną częścią działalności pionu finansowo - podatkowego Grupy Gestor jest kompleksowe doradztwo w procesie pozyskiwania środków finansowych na realizowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw. Odnosi się to w szczególności do pomocy w procesie pozyskiwania kapitału w drodze przygotowania i organizacji emisji różnorodnych instrumentów finansowych. Nasi eksperci przygotowują scenariusze finansowania strategii rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o dostęp do instrumentów rynku finansowego, mających na celu pozyskanie kapitału w drodze emisji lub sprzedaży akcji lub obligacji, czy też przy wykorzystaniu instrumentów dłużnych (np. kredyty bankowe, bony komercyjne) i hybrydowych. (np. obligacje zamienne).