Przykładowe hasło reklamowe

Pion prawny

Nieodzownym elementem każdego przedsięwzięcia gospodarczego jest uwzględnienie w ramach procesu jego realizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Konieczności tej wychodzi naprzeciw oferta pionu prawnego Gestor Group, na który składa się szereg kancelarii radców prawnych, adwokatów i notariuszy zrzeszonych w ramach Grupy. Oferta profesjonalnej obsługi prawnej realizowanej przez Grupę Gestor skierowana jest zarówno do podmiotów korporacyjnych, jednostek sektora finansów publicznych, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i obejmuje stały bądź doraźny serwis prawny.

Zakres świadczonych usług odnosi się nie tylko do doradztwa prawnego w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym także prawa gospodarczego, czy prawa pracy i ubezpieczeń społecznychprawa bądź prawa administracyjnego, z uwzględnieniem spraw związanych z publicznym statusem przedsiębiorcy. W ramach obsługi prawnej realizowanej przez Grupę Gestor naszym klientom zapewniamy także profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sadami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, w tym również prowadzenie spraw związanych z postępowaniem windykacyjnym, egzekucyjnym, układowym i upadłościowym. Dzięki zespołowi prawników tworzących Grupę, jak również naszym ekspertom reprezentującym różne obszary specjalizacji prawniczej, jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem prawny dotyczący obrotu społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z dziedziny prawa kontraktów, ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej i przemysłowej, obrotu nieruchomościami, prawa handlowego, również w kontekście rozwiązań prawa europejskiego.