Przykładowe hasło reklamowe

Opóźnienia w realizacji Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich


Nie ma jeszcze pieniędzy dla 500 gmin na rozwiązywanie problemów społecznych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Samorządy pieniądze miały otrzymać już pod koniec 2006 roku, ale wszystko wskazuje na to, że na pomoc będą musiały poczekać jeszcze przynajmniej pół roku.

Ponad rok temu 500 gmin z całego kraju zostało wybranych przez resort pracy i polityki społecznej do Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Wybierając te 500 gmin brano pod uwagę kilkanaście wskaźników, takich jak np.: niski dochód na mieszkańca, poziom bezrobocia, peryferyjność położenia, liczbę klientów pomocy społecznej. Program, który ma być realizowany w latach 2006-2009, ma pomóc gminom w lepszym wykorzystaniu środków unijnych i wprowadzeniu nowych instrumentów zarządzania w sferze pomocy społecznej. W kwietniu 2006 roku rząd podpisał umowę pożyczki z Bankiem Światowym na realizację programu.

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich składa się z trzech komponentów (m.in. reforma KRUS). Jeden z nich jest skierowany do samorządów. W ramach Programu Integracji Społecznej ok. 40 mln euro ma trafić do 500 gmin w całej Polsce. Ile pieniędzy otrzyma poszczególna gmina zależy m.in. od skali problemów społecznych i liczby korzystających z pomocy społecznej. Ministerstwo pracy i polityki społecznej oszacowało, że średnio będzie to ok. 26 tys. euro rocznie. W sumie przez cały okres trwania programu jedna gmina może dostać do 60 tys. euro na rozwiązywanie problemów społecznych. Resort pracy i polityki społecznej informuje, że pieniądze z pożyczki Banku Światowego zostały rozdysponowane na poszczególne gminy proporcjonalnie do liczby osób i rodzin, do których adresowane będą działania zaprojektowane w programie: ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi.

Dotychczas do żadnej gminy nie trafiły jeszcze pieniądze. Na fundusze czeka 459 gmin wiejskich i 41 miejsko-wiejskich, najwięcej z Mazowsza (100), Lubelszczyzny (96) i Podkarpacia (51). Gminy będą musiały przygotować odpowiednie projekty dotyczące integracji społecznej na ich terenie. Projekty będą oceniać Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej działające w strukturach Urzędów Marszałkowskich. Resort pracy i polityki społecznej informuje, że niedługo zostaną podpisane porozumienia w tej sprawie z marszałkami województw. Po podpisaniu porozumień zostaną powołani regionalni konsultanci, którzy będą współpracować z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej i gminami przy programie.

Jakie dokładnie kwoty trafią do poszczególnych gmin będzie wiadomo po podpisaniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej umów z marszałkami. Ministerstwo pracy i polityki społecznej planuje, że pierwsze pieniądze gminy dostaną w postaci zaliczek dopiero w drugim kwartale 2007r.*

Źródło: Serwis Samorządowy PAP