Przykładowe hasło reklamowe

Zwrot kosztów leczenia za granicą


Pacjent może domagać się zwrotu kosztów leczenia, jeżeli ze względu na długie czekanie na zabieg wykona go za granicą.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 maja 2006 r. (sygn. C-372/04) mówi, że nie ma znaczenia, że w państwie pacjenta usługi takie świadczone są bezpłatnie. Ten wyrok dotyczył sprawy Yvonne Watts - Brytyjki, której we Francji wszczepiono protezę stawu biodrowego. Ten wyrok może mieć znaczenie także dla chorych z Polski.

Brytyjka zwróciła się do Bedford PCT - swojego oddziału funduszu zdrowia o wydanie formularza E 112. Formularz ten potrzebny jest do złożenia wniosku o wykonanie zabiegu za granicą. Została przebadana przez lekarza, a ten uznał jej przypadek za "rutynowy". Formularza nie dostała, ponieważ stwierdzono, że leczenie to może być wykonane w kraju, "zgodnie z celami rządowego planu zabezpieczenia społecznego". Niestety pacjentka musiałaby rok czekać na operacje. Ze względu na to, ze stan zdrowia Watts pogarszał się, została przebadana raz jeszcze i postanowiono, że będzie poddana operacji za trzy - cztery miesiące.

Chora nie chciała czekać i poddała się operacji we Francji za 3900 funtów. Zażądała zwrotu tych pieniędzy od swojego funduszu zdrowia. Fundusz nie wypłacił tych pieniędzy, a brytyjski sąd oddalił jej skargę, ponieważ stwierdził, że "nie była narażona na nieuzasadnioną zwłokę". Gdy sprawa dotarła do sądu apelacyjnego, to ten wystąpił do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o zakres stosowania rozporządzenia UE nr 1408/71 w sprawie swobody świadczenia usług.

Trybunał stwierdził, że odmawiając wydania zgody na operację za granicą, fundusz ubezpieczeń zdrowotnych państwa zamieszkania pacjenta musi wykazać, że termin oczekiwania w kraju jest do przyjęcia ze względów medycznych. Trzeba wziąć pod uwagę stan pacjenta, historię choroby, stopień bólu. W przypadku gdy termin jest zbyt długi, zgody nie można odmówić. Jeżeli chory będzie leczony w szpitalu w innym kraju UE, fundusz ubezpieczeń zdrowotnych musi zwrócić mu koszty leczenia.*

*Źródło: Rzeczpospolita z dnia 14 maja 2007 r.