Przykładowe hasło reklamowe

Przyjęcie spadku a zobowiązania podatkowe spadkodawcy.


Przyjęcie spadku może wiązać się czasami z koniecznością zapłacenia podatków, z którymi zalegał spadkodawca. Zawsze warto więc sprawdzić tą kwestię w urzędzie skarbowym, występując o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość zobowiązań spadkodawcy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że możemy być spadkobiercami, w przeciwnym razie urząd może odmówić udzielenia odpowiedzi uznając, że podatnik nie uprawdopodobnił, że jest spadkobiercą. Po uzyskaniu zaświadczenia można podjąć jedną z trzech decyzji: przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi lub odrzucić spadek. Na podjęcie decyzji spadkobierca ma aż 6 miesięcy. Jeżeli spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia, przyjmuje się, że spadkobierca przyjął spadek bez ograniczenia odpowiedzialności. Może to oznaczać konieczność zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami a także opłaty prolongacyjnej, kosztów postępowania podatkowego oraz kosztów upomnienia i kosztów postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałych do dnia otwarcia spadku.*

* Źródło: Gazeta Prawna z dnia 2006-10-30