Przykładowe hasło reklamowe

Zawieszenie działalności gospodarczej


Przedsiębiorca powinien płacić składki ZUS nawet w okresie przestoju firmy, jeżeli nie wykreśli jej z ewidencji. Przedsiębiorca podlega bowiem ubezpieczeniu od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia jej zaprzestania i bez znaczenia jest fakt, czy przedsiębiorca uzyskuje w tym okresie przychody. Sąd Najwyższy uznał, że przedsiębiorcę można wyrejestrować z ZUS, gdy wygaśnie tytuł ubezpieczenia, tj. nastąpi zaprzestanie prowadzenia działalności, czego potwierdzeniem jest wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej. Również niezdolność do pracy nie powoduje wyłączenia z ubezpieczeń. Sąd wskazał, że obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości "zawieszenia działalności gospodarczej", lecz jedynie "zaprzestanie" jej wykonywania.*

*Źródło: "Rzeczpospolita" z dnia 2007-05-11