Przykładowe hasło reklamowe

Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej

Istotnym aspektem działalności Gestor Group jest realizowanie procesów, mających na celu pozyskiwanie funduszy unijnych, zarówno do celów inwestycyjnych, jak i szkoleniowo-doradczych.

Naszym Klientom zapewniamy identyfikację źródeł finansowania projektu poprzez analizę dostępnych programów Unii Europejskiej, współfinansujących planowane inwestycje w odniesieniu do profilu działalności każdego Klienta. Przeprowadzamy również analizy planów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w celu wyboru optymalnych instrumentów finansowych. Działania te pozwalają na ocenę możliwości uzyskania pomocy finansowej z funduszy unijnych, jak również gwarantują ich najefektywniejsze wykorzystanie. Eksperci Grupy Gestor przygotowują kompleksową dokumentację wymaganą w procesie aplikowania o środki unijne, pośredniczą w kontakcie z instytucjami wdrażającymi oraz przeprowadzają proces wdrażania i realizacji projektu finansowanego przy udziale funduszy Unii Europejskiej.

Wypracowana przez naszych ekspertów procedura działania, uwzględniająca indywidualnie potrzeby i możliwości każdego Klienta, pozwala w sposób profesjonalny i kompleksowy opracować wymaganą dokumentację i strategię działania. Elementy te warunkują pozyskanie środków Unii Europejskiej i dają gwarancję realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.